Kontakt

Uwagi dotyczące wyszukiwania danych w MGśP i strony internetowej bazy prosimy kierować na adres:

Program Geologia dla Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

mgsp@pgi.gov.pl